Reabilitare izolatie transformatoare

Reabilitarea Uleiurilor și Tratare Izolației (RUTI) 

Experiența arată că reabilitarea izolației transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare poate fi efectuată în majoritatea situațiilor la locul de montaj, fără toate problemele și costurile generate de transportul unității până la atelierul de reparații. Mai mult, s-a dovedit că reabilitând la timp izolația, durata de viață normată (tipic 25-30 de ani) poate fi extinsă semnificativ chiar și la dublul estimat inițial.

Reabilitare “in situ” a izolatiei complexe prin metoda “termo - vid” ;

Reconditionarea si regenerarea uleiurilor electroizolante.

Tehnologiile utilizate de S.C. ,,Smart” S.A. in vederea reabilitarii izolatiei transformatoarelor sunt:

-       Reabilitare “in situ” a izolatiei complexe prin metoda termo-vid”.

-       Reconditionarea si regenerarea uleiurilor electroizolante.

 

·        Reabilitare “in situ” a izolatiei complexe prin metoda termo-vid

 

Este cea mai eficientă metodă de uscare a izolației la locul de montaj utilizată în România. Este totodată o metodă care necesită instalații performante și proceduri foarte stricte de lucru pentru atingerea rezultatelor scontate. S.C. “Smart”- S.A. este singurul prestator din țară care utilizează această metodă de uscare.

S.C. “Smart”- S.A. – sucursala Sibiu are o bogată și îndelungată experiență în reabilitarea in-situ a transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare. Tehnologiile aplicate asigură în primul rând reabilitarea izolației principale dar și a principalelor neconformități apărute în funcționare, fără a fi necesar transportul unității în ateliere specializate. Având în vedere, pe de o parte costurile mari generate de operațiile de demontare/montare și transport, iar pe de altă parte duratele mari de indisponibilitate ale unităților în cazul reparației în atelier, în cele mai multe situații este mai eficientă reabilitarea în stație.

Aceasta metoda asigură o foarte bună uscare, concretizată printr-un nivel de umiditate remanentă în izolația solidă mai bun de 1%.

Metoda constă în:

  1. Pregatirea transformatorului pentru uscare, constând în principal în pregătirea cuvei pentru vidare.
  2. Încălzirea uniformă a izolaţiei prin intermediul circulatiei de ulei cald, combinată cu injectia de curent continuu în înfăşurări.
  3. Vidarea cuvei transformatorului, concomitent cu extragerea vaporilor de apă în captatorul criogenic cu azot lichid.
  4. Reintroducerea în cuvă a uleiului recondiţionat şi pregatirea transformatorului pentru repunerea sub tensiune.

http://smartsb.ro/web/images/RUTI%20tratare%20izolatie%20AT%20200.jpg

Complexul RUTI la o lucrare de uscare a unui transformator

http://www.smartsb.ro/web/images/termovid-faza%20vidare.jpg

Transformator în faza de uscare sub vid.