Interventii la evenimente accidentale

Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice

  • Revizii tehnice, inspectii tehnice ale tututor echipamentelor și sistemelor din RET.
  • Reparatii echipamente și instalații electrice.
  • Intervenții la evenimente accidentale.
  • Expertizări, diagnoze și analize tehnice.
  • Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control.

Intervenţiile accidentale (IA) constau in servicii/lucrari de mentenanţă care se efectuează în scopul readucerii instalaţiilor si a echipamentelor energetice din statiile si liniile electrice de inalta tensiune (LEA) în stare de a-şi îndeplini funcţiile pentru care au fost proiectate, după producerea unui defect sau după o întrerupere voită atunci când este iminentă producerea unui defect. Aceasta presupune lucrări de reparaţii, verificari, reglaje şi înlocuiri de componente ale ansamblurilor funcţionale.