Reparatii echipamente si instalatii electrice

Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice

  • Revizii tehnice, inspectii tehnice ale tututor echipamentelor și sistemelor din RET.
  • Reparatii echipamente și instalații electrice.
  • Intervenții la evenimente accidentale.
  • Expertizări, diagnoze și analize tehnice.
  • Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control.

Mentenanţa corectivă cuprinde lucrările/serviciile de mentenanţă care se efectuează la instalaţiile şi echipamentele energetice din staţiile şi liniile electrice de înaltă tensiune (LEA) în scopul readucerii ansamblurilor funcţionale şi componentelor acestora în stare de a­-şi putea îndeplini funcţiile pentru care au fost proiectate:

            -  după producerea unei defectări,

- după o întrerupere voită a misiunii ansamblului funcţional sau componentelor acestora atunci când este iminentă producerea unei defectări a cărei apariţie nu a putut fi prevăzută.

Acest tip de mentenanţă este constituit în principal din:

-  Intervenţiile accidentale (IA)

- Reparaţiile curente derivate din lucrările de mentenanţă preventivă minoră (RCT) constau în servicii/lucrări care au fost constatate ca fiind necesare cu ocazia inspecţiilor tehnice (IT, ITR), control la sol sau inspecţie aeriana (pentru LEA) sau reviziilor tehnice (RT), altele decat cele incluse in lista operatiilor care se executa la RT si IT/ITR. Aceste reparaţii se efectueaza cat mai urgent in scopul prevenirii unei întreruperi accidentale a funcţionării, prin dezvoltarea degradărilor constatate.

Lucrări de mentenanţă speciale

- Servicii si lucrari speciale, cu impact major asupra sigurantei in functionare a RET cuprind servicii/lucrari cu caracter de urgenta si/sau bazate pe tehnologii speciale, unicat, de mare complexitate, etc; acestea presupun de regula interventia cu personal cu experienta, detinator al autorizarilor / certificarilor necesare si necesita asigurarea unei dotari corespunzatoare cu materiale, mijloace de transport, utilaje speciale, etc.

- Verificari si inspectii in vederea receptiei serviciilor/lucrarilor ce consta in servicii de verificare/insusire a documentatiei de proiectare/executie pentru lucrarile/serviciile derulate de terti, inspectii si verificari pe faze conform planului de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca/ ocupationala aprobat,  confirmarea cantitativa si calitativa a lucrarilor/serviciilor prin procese verbale de receptie pe faze/de lucrari ascunse si atasamente, notificari referitoare la modul de efectuare al lucrarilor/serviciilor si calitatea materialelor, etc.

·      Reparaţii echipamente și instalații electrice

-       Reparatii echipamente electrice in atelier cuprind servicii/lucrari de reparatii si verificari piese de schimb / echipamente electrice necorespunzatoare, in afara perioadei de garantie, rezultate din activitati de mentenanta, investitii (retehnologizari, modernizari, dezvoltari).

-        Reparatii instalatii de monitorizare ale echipamentelor primare cuprind servicii/lucrari de verificare semnale si senzori, evaluare functii de diagnoza, reinstalare software, up-grade, reparare / inlocuire componente defecte, deconectare/demontare si transport instalatii, remontare, probe, etc. ale sistemelor de monitorizare aferente (auto)transformatoarelor (AT, T), bobinelor de compensare (BC), intreruptoare, linii electrice aeriene (LEA), etc.

-       Reparatii parti de constructii aferente instalatiilor electrice din statii/LEA cuprind lucrari de remediere urgenta ale principalelor elemente de constructii ( canale cabluri, suporti aparataj, fundatii statii/LEA, cuve de retentie, etc) cu impact imediat asupra bunei functionari a instalatiilor electroenergetice aferente.

-       Reparatii elemente metalice aferente instalatiilor electrice din statii/LEA cuprind lucrari de remediere urgenta ale elementelor metalice componente (suporti aparataj, rigle, cutii cleme, paratraznete, elementele de sustinere si protectie LEA, etc) cu impact imediat asupra bunei functionari a instalatiilor electroenergetice aferente.

-       Modificari reglaje/setari protectii clasice si digitale cuprind  lucrari/servicii de configurare a echipamentelor, parametrizare, modificari de reglaje pe baza dispozitiilor transmise de dispecer, verificari si probe in vederea PIF, etc;

-       Reparatii prize de pamant statii/LEA (inclusiv masuratori) cuprind servicii si lucrari accesorii de readucere in parametri (continuitate, rezistenta de dispersie, tensiuni de pas si de atingere, elaborare rapoarte de expertiza, etc) a instalatiilor de legare la pamant statii/LEA existente, inclusiv masuratorile/verificarile aferente.

·      Trecerea în conservare a transformatoarelor, autotransformatoarelor, bobinelor de compensare cuprinde servicii si lucrari aferente mentenantei, de conservare a transformatoarelor, autotransformatoarelor si bobinelor de compensare si presupun operatii precum: dezlegare cordoane si demontare racorduri, dezasamblare, tragere pe pozitie, remontare anexe si racorduri, recirculare ulei si umplere, probe si masuratori etc.