Revizii si inspectii tehnice

Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice

  • Revizii tehnice, inspectii tehnice ale tututor echipamentelor și sistemelor din RET.
  • Reparatii echipamente și instalații electrice.
  • Intervenții la evenimente accidentale.
  • Expertizări, diagnoze și analize tehnice.
  • Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control.

Lucrările/serviciile de inspectii si revizii tehnice la instalatiile si echipamentele energetice din statiile si liniile electrice de inalta tensiune (LEA) fac parte din categoria mentenanţei preventive minore.

- Inspecţii tehnice în instalaţii (IT) consta in controale periodice în instalaţii, monitorizare, probe funcţionale etc, precum şi supravegherea periodică a instalaţiilor prin care se obţin informaţii privind starea tehnică a acestora, verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare funcţionării normale a entităţilor, se stabileşte necesarul de lucrări de menţinere / restabilire a performanţelor, inclusiv executarea unor lucrări de întreţinere curentă (acţiuni de nivelul 1);

- Revizii tehnice (RT) consta în principal în servicii de verificare şi asigurare a funcţionării corecte şi investigare a stării tehnice a instalaţiilor, lucrări minore (demontare de subansambluri în vederea verificării stării tehnice) care, de regulă, se efectuează periodic (acţiuni de nivelul 2).