LST ,,în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune”

Metoda de lucru „în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune” este poate cea mai utilizată metodă în cazul lucrărilor de mai mică amploare. Permite, prin luarea unor măsuri simple, executarea mentenanţei fără retragerea din exploatare a instalaţiilor, cu toate avantajele care derivă din aceasta.

Tehnologiile ,,în vecinătatea pieselor sub tensiune” executate de S.C. ,,Smart”-S.A.:

·         Pregătirea pentru vopsirea stâlpilor metalici ai LEA 110 – 400 kV.

·         Vopsirea stâlpilor metalici ai LEA 110 – 400 kV.

·         Îndepărtarea corpurilor străine de pe stâlpii LEA 110-750 kV şi de pe consolele metalice din staţiile de transformare.

·         Controlul cu urcarea pe stâlpii metalici ai LEA 110 – 750 kV.

·         Montarea sub tensiune a dispozitivelor treaptă-scară pe stâlpii metalici ai LEA 110-400 kV.

·         Montarea sub tensiune a paratrăsnetelor verticale pe vârfarele stâlpilor metalici ai LEA 220-400 kV.

·         Înlocuirea sub tensiune a cârligelor de suspensie la lanţurile de izolatoare de suţinere ale LEA 220-400 kV.

·         Montarea sistemelor de balizare a stâlpilor LEA pe timp de noapte cu alimentare-stocare de energie electrică.

·         Montarea sau demontarea inelelor de protecţie superioare ale lanţurilor de izolatoare ale LEA 220-400 kV.

·         Montarea sau demontarea sistemelor de protecţie antipasăre pe LEA 220-400 kV.

·         Inlocuirea antivibratorilor de pe conductorul de protectie al LEA 220-400 kV.

·         Montarea sau demontarea placutelor de numerotare aeriana ale LEA 110-400 kV.

·         Inlocuire ancore sub tensiune la stalpii tip PAS ai LEA 220-400 kV.

http://www.smartsb.ro/web/images/lst004.jpg