Lucrul sub tensiune (LST)

Tehnologiile LST permit intervenția asupra elementelor liniilor și stațiilor electrice în vederea reparațiilor sau modernizărilor fără a scoate de sub tensiune instalația respectivă, aducând astfel importate avantaje gestionarului de rețea, proprietarului instalației și nu în ultimul rând consumatorilor care beneficiaza de un serviciu fără întreruperi.

Lucrul sub tensiune a fost aplicat în premieră în România acum cca 35 de ani, la Sibiu. Echipa care a introdus această tehnologie revoluționară a continuat această tradiție la Sibiu, iar odată cu înființarea S.C. ,,Smart S.A. în anul 2001 această activitate a fost continuată și dezvoltată la Sucursala de Mentenanță Sibiu. De atunci, motivată de cerințele clientului nostru principal – C.N.T.E.E. ,,Transelectrica” S.A. – au fost dezvoltate tehnologii LST noi, a fost îmbogățită zestrea de unelte, instalații și echipamente specializate și au fost aplicate la lucrări de înaltă tehnicitate, toate în premieră națională și multe din ele în premieră mondială.

Principalele activități derulate de S.C. ,,Smart S.A.  în domeniul LST :

  • Cercetare și proiectare privind scule și dispozitive pentru LST.
  • Elaborarea, experimentarea și implementarea de tehnologii LST noi - la potențial, la distanță sau în apropierea tensiunii.
  • Instruirea, autorizarea și antrenamentul lucrătorilor din SC Smart SA în tehnologiile LST.
  • Servicii și lucrări în tehnologie LST la linii electrice aeriene (LEA) și în stații, în rețeaua electrică de transport (RET) și rețeaua electrică de distribuție (RED).
  • Consultanță privind aplicarea LST în proiectele de reabilitare și modernizare a RET și RED.