Reconditionare si regenerare ulei electroizolant

Experiența arată că reabilitarea izolației transformatoarelor, autotransformatoarelor și a bobinelor de compensare poate fi efectuată, în majoritatea situațiilor, la locul de montaj, fără toate problemele și costurile generate de transportul unității până la atelierul de reparații. Mai mult, s-a dovedit că reabilitând la timp izolația, durata de viață normată (tipic 25-30 de ani) poate fi extinsă semnificativ chiar și la dublul estimat inițial.

Tehnologiile utilizate de S.C. ,,Smart” S.A. in vederea reabilitarii izolatiei transformatoarelor sunt:

Reabilitare “in situ” a izolatiei complexe prin metoda termo-vid”.

Reconditionarea si regenerarea uleiurilor electroizolante.

 

 

 

 

Reconditionarea si regenerarea uleiurilor electroizolante

Metoda transferului celuloză – ulei

Speculând tendința apei de a reface în mod automat echilibrul între concentrația de apă din celuloză și concentrația de apă din ulei, acestă metodă de uscare constă în:

Recondiționarea fizică a uleiului (deci inclusiv deshidratare) în instalația de recondiționare.

Recircularea continuă a uleiului din cuvă prin instalația de recondiționare

Transferul natural de apă din celuloză în uleiul deshidratat

Metoda este mult mai puțin eficientă decât metoda termovid dar are meritul ca poate fi aplicată aproape în orice situație.

 

Decolmatare

Dacă particulele în suspensie în ulei pot fi relativ ușor eliminate prin filtrare șlamul, mai ales cel aderent pe izolație, nu poate fi eliminat decât în anumite condiții. Metoda folosită de noi constă în dizolvarea șlamului aderent în ulei, simultan cu regenerarea uleiului într-o instalație de regenerare.

Metoda asigură o bună decolmatare a izolației, a canalelor de răcire din înfășurări.

Aditivare/readitivare

Concentrația aditivilor (inhibitori artificiali, pasivatori) prezenți în ulei se poate modifica în exploatarea normală a unității dar și ca urmare a unor acțiuni de mentenanță asupra uleiurilor.

Totodată, în funcție de tipul de ulei electroizolant utilizat, de metodele folosite pentru reabilitarea izolației și de eventuale acțiuni corective necesare asupra uleiului, poate fi necesară readitivarea/aditivarea suplimentară a uleiului și/sau pasivizarea izolației.

 

On-line / off-line

Cu unele excepții, cele mai multe dintre tehnicile de reabilitare ale uleiului și izolației solide pot fi aplicate atât cu unitatea retrasă temporar din exploatare, prin procedee off-line, cât și cu unitatea sub tensiune în sarcină, prin procedee on-line.

În funcție de concluziile evaluării tehnice inițiale, de obiectivele reabilitării și de constrângerile de exploatare se utilizează o combinație off-line/on-line care să confere un optim din punct de vedere tehnico-economic.

 

Cum se face o reabilitare corectă?

1. Evaluarea stării tehnice, în mod particular a izolației hârtie-ulei, bazată pe:

Buletine de măsurători și rapoarte de încercare din fabrică, înainte de livrare

Istoria de exploatare (evoluția principalilor parametrii, neconformități apărute în exploatare, evenimente și încercări deosebite etc.)

Măsurători și determinări pentru expertizarea stării tehnice, cu deosebire privind starea izolației.

Concluziile evaluării trebuie să includă alegerea soluției optime de reabilitare și stabilirea obiectivelor reabilitării.

2. Elaborarea tehnologiei de reabilitare, particularizată pentru fiecare caz în parte.

3. Reabilitarea propriu-zisă. Pe parcursul reabilitării, în funcție de evoluția unor parametrii precum și de eventuale neconformități suplimentare identificate pe parcurs, trebuie făcută o permanentă adaptare a tehnologiei de reabilitare la noile condiții.

4. Măsurători și determinări la finalul reabilitării.