Mesaj de interes public

Consiliul de Administratie al Societatii Smart SA a luat act de retragerea (demisia) din calitatea de Director General a domnului Dumitru-Constantin IACOV conform adresei înregistrate la sediul Societății sub numărul 223/25.01.2016 și în temeiul art. 4.1 lit. c) și ale art. 10.1 lit. c din Contractul de Mandat nr. 947/7.07.2015.

Societatea Smart S.A. reprezentată prin Consiliul de Administrație a renunțat la beneficiul termenului de preaviz de 60 de zile lucrătoare și decide că mandatul domnului Dumitru-Constantin IACOV a încetat la data de 12.02.2016, acesta nemaiavând dreptul de a angaja și reprezenta Societatea Smart S.A. față de terți.

Începând cu data de 12.02.2016, Consiliul de Administrație al Societății Smart S.A. mandatează pe domnul Hariss NICORESCU în funcția de Director General pentru o perioadă de 4 luni de zile, dar nu mai mult de data desemnării noului Director General în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(17.02.2016)