Inspectia multispectrala din elicopter

Generalităţi

În principiu, inspecţia LEA se poate efectua în mai multe variante:

 • inspecţie vizuală de la sol, cu parcurgerea traseului LEA pe jos sau cu vehicule de teren, utilizând binocluri, camere foto sau video şi având posibilitatea de a inspecta stâlpii prin urcare pe structura acestora
 • inspecţie vizuală standard din elicopter;
 • inspecţie vizuală detaliată din elicopter;
 • inspecţie detaliată vizuală şi în infra-roşu din elicopter;
 • inspecţie detaliată în spectru vizibil infra-roşu şi ultra-violet din elicopter.

Pe lângă acestea, tot cu ajutorul elicopterului, se mai poate realiza scanarea laser a LEA.

http://www.smartsb.ro/web/images/PIC00001.JPG

Tehnologia de inspecţie constă în camere video montate pe platforme girostabilizate şi izolate de vibraţii, fixate pe elicopter, în exterior. Camerele video, controlate prin telecomandă din interiorul elicopterului, înregistrează încontinuu locaţiile inspecţiei în trei spectre: vizibil, infra-roşu (IR) și ultra-violet (UV). Unghiurile camerei (vertical şi orizontal), precum şi distanţa focală, sunt controlate de un operator .

 

Inspecţia este detaliată executându-se la o viteză cuprinsă între 4 şi 20 km/h. Se zboară deasupra LEA la o distanţă aproximativă de 20 - 28 m faţă de linie, cu elicopterul deplasat la dreapta axului liniei şi aproximativ la aceeaşi înalţime faţă de vârful stalpului. Se staţionează în aer pentru un timp scurt, pentru a permite operatorului sistemului să filmeze componenţa liniei. Se făcut o rotire completă în jurul fiecărui stâlp. Acest tip de inspecţie permite o mai mare posibilitate de a detecta orice defecte existente.

http://www.smartsb.ro/web/images/PIC00002.JPG

Se inspectează cu prioritate următoarele puncte:

A. Evaluarea stării şi identificarea defectelor electrice şi mecanice cu evaluarea gravităţii la:

1. Aspectul general al liniei

2. Incrucişări:

 • Linii de telecomunicaţii.
 • Linii electrice de transport sau de distribuţie
 • Drumuri.
 • Căi ferate
 • Ape curgătoare

3. Accesul.

4. Clădiri şi alte obstacole sub linii.

5. Componentele liniei

 • Starea fundaţiilor.
 • Starea stâlpilor.
 • Starea consolelor. Alte elemente: vârfare, contravântuiri, ancore, etc.
 • Starea lanţurilor de izolatori.
 • Starea conductorilor activi şi a conductoarelor de protecţie.
 • Starea legăturilor la pământ.

 

B. Poziţionarea în plan a stâlpilor (coordonate geografice – longitudine/latitudine).

 

Post-procesarea datelor

Rapoarte:

http://www.smartsb.ro/web/images/PIC00003.JPG

Se elaborează cinci tipuri de rapoarte cu defectele şi incidentele găsite, după cum urmează:

1. Raport termografic, cu următoarele date :

 • Localizarea punctului cald, inclusiv o fotografie vizibilă a locaţiei defectului.
 • Analiza punctelor calde. Date despre condiţiile în care s-au făcut fotografiile termice (viteza vântului, temperatura mediului, etc.), indicându-se temperatura de referinţă şi cea a punctului cald.Această analiză este susţinută de imaginea termică.

 

 

2. Raport ultraviolet:

http://www.smartsb.ro/web/images/PIC00004.JPG

3. Raport de inspecţie în spectrul vizibil a liniei:

 • Organizarea informaţiilor privind linia.
 • Localizarea stâlpilor.
 • Tipul de incident detectat
 • Evaluarea incidentului.
 • Fotografii ale celor mai grave defecte.
 • Coordonatele GPS ale stâlpului.

4. Raport de inspecţie pentru tipul de defect:

5. Raport itinerariu

http://www.smartsb.ro/web/images/PIC00005.JPG

De asemenea, se pun la dispoziţie baze de date (in format DVD):

 • Înregistrarea în spectru vizibil al traseului LEA
 • Înregistrarea în spectru IR al traseului LEA
 • Înregistrarea în spectru UV al traseului LEA
 • Inventarul detaliat al caracteristicilor LEA într-o bază de date cuprinzând obiectele LEA şi caracteristicile GIS, compatibile cu sistemul de management al mentenanţei (RCM)
 • Analiza stării vegetaţiei pe traseul LEA
 • Harta traseului LEA
 • Fotografii detaliate ale defectelor depistate
 • Capturi foto din materialul video

 

Concluzii

Inspecţia multispectrală, din elicopter ne conduce la următoarele observatii:

 • nivelul tehnic şi calitatea inspecţiei sunt superioare sistemelor aplicate la această oră la noi în tară ;
 • evaluarea defectelor este mult mai precisă decât la inspecţia clasică (de la sol sau cu urcare pe stâlp) ;
 • se pot evidenţia o serie de defecte care nu se pot observa la inspecţia clasică ;
 • există , pe de altă parte, o serie de defecte mai greu de evaluat decât prin inspecţia clasică ;
 • se reduce semnificativ timpul de inspecţie a LEA ;
 • la o utilizare continuuă şi o programare coerentă se pot reduce semnificativ costurile inspecţiei ;
 • înregistrările defectelor şi prelucrarea acestora sunt mult mai exacte ;
 • se poate obţine o bază de date mult mai complexă ;
 • toate informaţiile (rapoarte, imagini etc) pot fi introduse în GIS ;
 • poate fi o premiză pentru extinderea mentenanţei LEA cu ajutorul elicopterului, utilizând tehnici de lucru sub tensiune
 • inspecţia din elicopter nu poate înlocui în totalitate revizia tehnica a LEA.