Organizarea şi funcţionarea Smart SA

Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport S.C. „Smart” – S.A. a fost creată în August 2001, în baza H.G. 710/2001, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA

Misiunea noastră

 • Instalaţii RET care să funcţioneze în condiţii sigure la nivelul de performanţă cerut prin licenţă. 
 • Antreprenoriat şi execuţie lucrări de reabilitare şi retehnologizare a sistemului energetic.
 • Servicii pentru sistemul energetic.
 • Servicii energetice pentru clienţi industriali.
 • Microproducţie de echipamente electrice.

Viziunea noastră

 • Profesionalism şi promptitudine
 • Flexibilitate, mobilitate
 • Orientarea către client
 • Managementul integrat al sistemului calităţii mediului, sănătăţii şi securităţii muncii.
 • Respect faţă de salariaţii noştri.

Valorile noastre

 • Calitatea lucrărilor
 • Morală şi etică în afaceri
 • Pregătirea profesională a salariaţilor
 • Spiritul de echipă

Domeniul de activitate

 • Mentenanţă, reparaţii, expertizări, consultanţă pentru:
 • Aparataj şi echipamente de joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune – pana la 750kV inclusiv.
 • Echipamente şi circuite de protecţii, automatizări, măsură, comandă – control.
 • Transformatoare şi autotransformatoare de toate puterile şi toate tensiunile.
 • Linii electrice aeriene şi în cablu de toate nivelele de tensiune