Configurari, reglaje si parametrizari sisteme comanda-control

Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice

  • Revizii tehnice, inspectii tehnice ale tututor echipamentelor și sistemelor din RET.
  • Reparatii echipamente și instalații electrice.
  • Intervenții la evenimente accidentale.
  • Expertizări, diagnoze și analize tehnice.
  • Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control.

Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control

 - Servicii/lucrari aferente integrarii statiilor in centre de teleconducere si monitorizare ce cuprind serviciile si lucrarile asociate acestora de realizare a sistemelor moderne de comanda control protectii (SCP) sau sistemelor noi de comunicatii si transmisii de date (analiza/ elaborarea documentatiilor, realizarea schemelor de semnalizari si comenzi de la distanta ale echipamentelor si/sau monitorizare, integrare in sistemul de comanda – control – protectii, diverse amenajari etc), in scopul asigurarii teleconducerii statiilor electrice reabilitate/ modernizate/ retehnologizate.

Protecţii şi automatizări (PRAM) în instalaţii electroenergetice

 - Lucrări de punere în funcţiune (PIF) instalaţii electroenergetice noi;

 - Asistenţă tehnică lin timpul probelor de punere în funcţiune (PIF);

 - Lucrări de verificare/ testare terminale numerice de protecţie în staţiile de transformare/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice;

 - Lucrări de verificare/ testare terminale numerice de protecţie în laborator;

 - Lucrări de verificare/ testare relee de  protecţie clasice (electromecanice) în staţiile de transformare/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice;

 - Lucrări de verificare/ testare relee de  protecţie clasice (electromecanice) în laborator;

 - Lucrări de mentenanţa în staţiile de transformare/ posturi de transformare/instalaţii electroenergetice : inspecţii tehnice (IT), revizii tehnice (RT) şi reparaţii;

 - Lucrări de intervenţii accidentale (IA) în instalaţiile electroenergetice şi remedierea neconformităţilor în cel mai scurt timp posibil;

 - Consultanta în domeniul circuitelor secundare, sisteme de protecţie şi comanda control;

 - Proiectarea instalaţiilor de comandă, control, protecţie în staţiile de transformare 110–400 kV/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice;

 - Mentenanţa instalaţiilor complexe de teleprotectie cu comunicaţie între capete pe diverse medii : fibră optică, înalta frecventqa, microunde, suport fizic etc.

 - Verificarea DMM din staţiile de transformare;
 - Realizare analiza post-avarie. Interpretări înregistrări din echipamente specializate: oscilo- perturbografe, terminale numerice de protecţie e.t.c.;

 -  Diagnosticare şi reparare protecţii clasice (electromecanice) de diferite tipuri constructive şi diferiţi fabricanţi (Siemens, ASEA Brown Boveri, Trutnov, EAW, Icemenerg etc);

-  Diagnosticare terminale numerice de protecţie de fabricaţie diferită (Siemens, ABB, SEL, Alstom, GE e.t.c.);
-  Parametrizare terminale numerice de protecţie de fabricaţie: Siemens, ABB, SEL, GE, Alstom, Telecomm e.t.c.;

 -  Configurare terminale numerice de protecţie de fabricaţie: Siemens, ABB, SEL, GE, Alstom, Telecomm etc.

 - Echipare dulapuri de comandă, control, protecţie;

 - Testarea în laborator/ on site a dulapurilor de protecţie complexe;

 - Realizarea teste complexe în vederea determinării funcţionarii incorecte a sistemelor de comandă, control şi protecţie;

 - Determinarea parametrilor electrici ai LEA/ LEC prin măsurători on site în vederea parametrizarii corecte a terminalelor numerice de protecţie şi a protecţiilor clasice (electromecanice) complexe;

 - Instalarea şi testarea on site a instalaţiilor complexe de monitorizare unităţi de transformare şi echipamente primare (EP);

 - Testarea funcţiilor speciale de protecţie (protecţii diferenţiale LEA, teleprotectii etc) prin utilizarea echipamentelor de ultima generaţie (truse complexe trifazate de testare prin utilizarea sincronizării prin GPS);

 - Simularea defectelor în reţelele electrice utilizând truse complexe trifazate şi programe specializate;

 - Testarea instalaţiilor (PDB), instalaţii DRRI, instalaţii anclanşare automată a rezervei (AAR), instalaţii RAR, instalaţii RABD etccomplexe de protecţie şi automatizare on site: protecţii diferenţiale de bare;

 - Testarea on site a instalaţiilor de blocaj separatoare locale (în celula proprie) şi generale (pentru întreaga staţie);

 - Mentenanţa circuitelor de comunicaţie ( cablu, fibră optică etc);

 - Remedieri deranjamente circuite de comunicaţie pe fibră optică (MM/ SM): refacere suduri, înlocuire componente defecte e.t.c.;

 - Măsurători în circuitele de comunicaţie pe fibră optică: atenuări, loc defect, continuitate prin utilizarea de echipamente specializate;

 - Realizare provizorate în circuitele secundare pe durata realizării lucrărilor de modernizare: proiectare, implementare şi testare;

- Ridicare şi interpretare diagrame/ măsurători în sarcină;

- Măsurători pentru determinarea parametrilor de calitate a energiei.