Proiectare

Proiectare stații și linii electrice pentru toate tensiunile prezente în România

Pricipalele servicii de proiectare:

 • Intocmire studii de solutie
 • Intocmire studii prefezabilitate (SPF)
 • Intocmire studii de fezabilitate (SF)
 • Intocmire proiecte tehnice (PT)
 • Intocmire caiete de sarcini (CS)
 • Intocmire detalii de executie (DDE)
 • Intocmire As built (AB)
 • Realizare expertize tehnice (ET)
 • Intocmire documentatie lucrari de interventie (DALI)
 • Realizare relevee pentru instalatiile proiectate
 • Reactualizari documentatii
 • Intocmire instructiuni de exploatare pentru instalatiile proiectate
 • documentatii pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor.

Argumente pentru activitatea de proiectare:

 •  Necesitatea intocmirii documentatiilor tehnice solicitate de beneficiari
 • Cunoasterea activitatii din mijlocul instalatiilor
 • Lucru cu programe specializate (Autocad/ EPLAN)
 • Asistenta tehnica pe toata durata lucrarilor
 • Verificarea documentatiilor de catre verificatori de proiecte atestati (ANRE, MLPAT)